Transcription

OMISTAJAN OHJEKIRJA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTOMALLIT:Makeavesi, Suolavesi,Tour ja Tour ES90-10235C21 1102

Tämä MotorGuide sähköinen perämoottori on kokoonpantuamerikkalaisvalmisteisista ja tuontiosista, MotorGuide, 835 W. 41stSt., Tulsa, OK, USA ja täyttää direktiivien 89/392/EEC ja 89/336/EECvaatimukset lisäyksineen.Larry RegisterMotorguide Business Unit ManagerMotorGuide835 W. 41st St., Tulsa, OK, USA90-10235C21 1102

SISÄLLYSLUETTELOHuoltoYleistietojaPotkurin Vaihto . 14Asiakkaan Velvollisuudet . 14Turvallisuusohjeet ja Kiellot . 2Tekniset Tiedot . 2VianetsintäJohdotus- ja Akkusuositukset . 2Peräpeilin Kiinnikkeen Asennus . 4Uistelumoottori . 15Ponttonin Kiinnitysasennus. 5Kiinnitys . 15Keulan Kiinnikkeen Asennus . 6Keulan Kiinnikkeen Toiminta. 7Varaosat ja HuoltoKäyttö . 8Korjaushuolto . 15Tour ESVaraosat ja Tilaus . 15Viimeistely. 9Ominaisuudet ja Käyttö . 10Moottorin Käyttö . 11Uistelutilan Valinta . 11Ensimmäinen Asetus . 1290-10235C21 11021SF

YLEISTIETOJAJOHDOTUS JA AKKUSUOSITUKSETJohdon ja kaapelin reititysLue ja säilytä tämä ohjekirja. Tässä kirjassa annetut tiedot selostavat asianmukaisia toimenpiteitä moottorin turvallisessa asennuksessa, käytössä ja huollossa. Reititä uistelumoottorin johdot vastakkaisilla puolilla venettäolevista muista johdoista suoraan uistelumoottorin akkuun.Tässä annettu kuvaus ja tekniset tiedot olivat voimassa, kuntämä ohjekirja hyväksyttiin painettavaksi. MotorGuide, jonkatoimintaperiaatteena on tuotteiden jatkuva parantaminen, varaaitselleen oikeuden mallien valmistuksen lopettamiseen, teknisten tietojen, rakenteen, toimintamenetelmien muuttamiseenilman eri ilmoitusta ja velvoitetta. Anturi on asennettava valmistajan teknisten ohjeidenmukaan ja kaapelit on reititettävä erikseen uistelumoottorinvirtakaapeleista.TÄRKEÄÄ: Älä reititä anturin kaapelia alas uistelumoottorin virtajohtoa tai jalkapoljinyksikön kaapelia pitkin.Reititä anturin kaapeli alas kiinnitysvartta pitkin ja sittenkeulan konsoliin.Mikäli turvallisuus- ja käyttöohjeita noudatetaan terveen järjenohella, voidaan useimmiten välttää tapaturmat ja tuotevahingot. Herkkä elektroniikka, varsinkin kaikuluotaimet, on yhdistettäväsuoraan päämoottorin akkuun. Mikäli on kysymyksessä yhdenakun järjestelmä, yhdistä erillisillä kaapeleilla.VAROITUS MotorGuiden suosituksena on, että uistelumoottorinakku/akut eristetään päämoottorin akusta.Irrota uistelumoottori akusta/akuista ennen latausta.TÄRKEÄÄ: Oikeat takilointiohjeetTURVALLISUUSOHJEET JA KIELLOT Jollei ole yhtenäistä maata, voidaan aiheuttaa korroosiota.Jos tätä ei tarkasteta, se voi aiheuttaa moottorivaurion.Älä anna lasten käyttää kalastusmoottoria ilman aikuisten valvontaa. Yhteismaakytkennän aikaansaaminen lisää herkkyyttä japarantaa kaikuluotaimen näytön tarkkuutta.Älä tee mitään muutoksia yksikköön tai lisää lisävarusteita,joita ei ole aiottu käytettäviksi tämän moottorin kanssa. Järjestä yhtenäinen maa – Yhteismaa tarkoittaa, että päämoottorin lisälaitteiden maadoitukset ja uistelumoottori ovatkytketyt samaan päätteeseen.Potkuri kääntyy moottorin ollessa käynnissä.Kytke aina moottorin virta pois päältä, kun vaihdatpotkuria, poistat roskia potkurista, varaat akkuja, kuljetatvenettä perävaunulla tai jos vene ei ole käytössä.VAROITUSVarmista aina, että moottori on varmasti lukitusasennossa, jos käytetään bensiinimoottoria siirtämään vene nopeasti toiseen paikkaan tai jos kuljetatvenettä perävaunulla.Akut sisältävät rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vaikeitapalovammoja. Vältä kosketusta ihon, silmien javaatetuksen kanssa. Akku kehittää myös vety- jahappikaasuja latauksen yhteydessä. Tämä räjähtäväkaasu pakenee kennojen täyttökansien ilmarei istä javoi muodostaa räjähtävän ilmakehän akun ympärilleuseita tunteja latauksen jälkeen. Sähköinen kipinöintitai liekit voivat sytyttää kaasun ja aiheuttaaräjähdyksen, joka voi rikkoa akun ja aiheuttaa sokeudentai muun vaikean vamman.Muista kiinnittää irtonaiset esineet veneessä ennen kuinajat korkeilla nopeuksilla.TEKNISET TIEDOTMalliVolttiaKwattiaKiloa30 HT120,206,446 HT120,288,454 HT120,349,454 HTV120,3411,446 FB120,2814,854 FB120,3416 Akkutyyppi – Suositettu akku/akut, 12 voltin Deep Cycle akku,jossa on vähintään 105 ampeeritunnin tai sen ylittävä ohjearvo. Piirisuoja – MotorGuide suosittaa 50 A käsinpalautettavanautomaattisulakkeen asentamista uistelumoottorin johtimiin 1,8m akusta/akuista. Voit tilata automaattisulakkeen paikallisestaSuperCenter:istä, tilaa sarja nro MM5870. Johdon koko – Parhaan suorituskyvyn aikaansaamiseksi,MotorGuide suosittaa kokoa kuusi (6) olevan johdon käyttöä,jos nykyistä johtoa jatketaan enemmän kuin 3 m tuotteenmukana seuraavan akkukaapelin yli. Keulan pistokkeet – Tilapäisiin uistelumoottoriasennuksiin,MotorGuide suosittaa veneilytarkoituksiin suunnitellun laadukkaan pistokkeen käyttöä.SF290-10235C21 1102

12 voltin akun yhdistäminen24 voltin akun liitäntäfdeecadfghckb1a. Musta akkujohdinb. Punainen akkujohdinc. 50 A automaattisulake2d. Päämoottori, pilssipumput.ilmastimet, lisälaitteete. Yhteinen maaf. Virtakaapelia jiba. Akku Ab. Akku Bc. Päämoottorinpilssipumput, ilmastimet,lisävarusteetd. Yhteismaae. Virtakaapelif. Jalkapolkimeen(Vain ES-mallit)VAROITUSVarmista, että kaikki kytkimet ovat asennossa OFF(pois) ennen niiden yhdistämistä akkuihin. Sähköinenkipinöinti tai liekit voivat sytyttää vetykaasun jaaiheuttaa akun räjähdyksen.g. Valinnanvaraiseenkaikuluotainnäyttöönh. Musta akunjohdin (-)i. Punainen akunjohdin ( )j. Hyppykaapelik. 50 A automaattisulakeVAROITUSVarmista, että kaikki kytkimet ovat asennossa OFF (pois)ennen niiden yhdistämistä akkuihin. Sähköinen kipinöintiakun lähellä voi sytyttää vetykaasun ja aiheuttaaakun räjähdyksen.1 Yhdistä punainen akunjohdin positiiviseen ( ) akunnapaan jayhdistä musta akunjohdin negatiiviseen (-) akunnapaan. Asenna50 A automaattisulake linjaan positiivisen johtimen kanssa.2 Yhdistä musta akunjohdin akun A negatiiviseen (-)napaan.Yhdistä punainen akunjohdin akun B positiiviseen ( )napaan.Yhdistä hyppyjohdin akun B negatiiviseen (-) napaan ja akun Apositiiviseen ( ) napaan. Asenna 50 A automaattisulake linjaanpositiivisen johtimen kanssa.90-10235C21 11023SF

36 voltin akun liitäntäPERÄPEILIN KIINNIKKEEN ASENNUSged2hfia5jkb4a.b.c.d.4Akku AAkku BAkku CPäämoottorinpilssipumput, ilmastimet,lisävarusteete. Yhteismaaf. Musta akunjohdin (-)g. Virtakaapeli3lmck2h. Jalkapolkimeen(Vain ES- mallit)i. Valinnanvaraiseen kaikuluotainnäyttöön (Vain PinPoint-valmiit mallit)j. 50 A automaattisulakek. Hyppyjohdinl. Punainen akunjohdin ( )m. Hyppyjohdin14VAROITUSKun säädät moottorin kallistumaa, pidä sormet poissarungon ja kiinnikkeen välistä.VAROITUSVarmista, että kaikki kytkimet ovat asennossa OFF(pois) ennen niiden yhdistämistä akkuihin. Sähköinenkipinöinti akun lähellä voi sytyttää vetykaasun jaaiheuttaa akun räjähdyksen.Kiertokahvalla ohjatut mallit1 Kiinnikeruuvit – Kiinnikeruuvit mahdollistavat helpon moottorinirrottamisen ja asennuksen. Kiinnitä moottori peräpeiliin ja kiristäsitten kiinnitysruuvit huolellisesti.2 Kallistuksen säätöpuikko – Puikko mahdollistaa, että käyttäjä4 Yhdistä virtakaapelin musta akunjohdin akun A negatiiviseenvoi säätää moottorin kallistuskulmaa. Paina kallistuksensäätöpuikkoa, säädä moottorin kallistumaa ja vapauta puikko.(-)napaan. Yhdistä virtakaapelin punainen akunjohdin akunC positiiviseen ( )napaan. Yhdistä hyppyjohdin akun Apositiivisesta ( )navasta akun B negatiiviseen (-)napaan.Yhdistä hyppyjohdin akun B positiivisesta ( ) navasta akunC negatiiviseen (-) napaan. Asenna 50 A automaattisulakelinjaan positiivisen johtimen kanssa.3 Syvyydensäätökaulus – Moottorin syvyyttä voi säätää ylösja alas löysentämällä syvyydensäädön kauluksen nuppia,joka sijaitsee rungossa suoraan kiinnikkeen yläpuolella.Runkoa voi säätää ja moottori voidaan asettaa halutullesyvyydelle kiristämällä kiristysnuppia uudelleen.4 Ohjauskitkan säätö – Säädä ohjauskitkaa kiristämällä tai löysentämällä kiristysnuppia, joka sijaitsee kiinnikkeen etuosassa.5 Nopea säilytys – Vakiovaruste ainoastaan SW-malleissa.SF490-10235C21 1102

PONTTONIN KIINNITYSASENNUS1a21, 2a. KiinnitysreiätVAROITUSPonttonikiinnikkeen asennusohjeetKun säädät moottorin kallistumaa, pidä sormet poissarungon ja kiinnikkeen välistä. Valitse huolellisesti kansialue, jolle asennat kiinnikkeen. Käytä kiinnitysalustaa mallina, merkitse kiinnitysreiätporanterällä.1 On/Off (Päälle/Pois) nopeudensäädin – Pyöritä kahvaa Poraa kiinnitysreiät 6,5 mm terällä ja poista purseet.myötäpäivään eteenpäinopeuksilla. Pyöritä kahvaa vastapäivään peruutusnopeuksilla. Asenna 4 ruostumatonta teräspulttia kiinnikkeen asennusreikiin.2 Estokytkin – Pysäytä moottori asettamalla keinuvipukatkaisin Asenna 4 ruostumatonta aluslevyä ja mutteria kannen pohjaanja kiristä kunnolla.asentoon:Moottorin käyttämiseksi aseta keinuvipukatkaisinasentoon:Quick Stow: n (pikalukituksen) käyttöMahdollistaa moottorin pitämisen pystyasennossa paikasta toiseenliikkuessasi. Lukitse kalastusmoottori kohotettuun asentoonavaamalla pikakiinnitysvipu ja kohottamalla kalastusmoottoritäyteen rungon pituuteen ja painamalla Quick Stow -vipu ylös. Jätävipu auki-asentoon uistelumoottoria käyttäessäsi.HUOMAUTUS: Quick Stow -laite on suunniteltu jäykäksi jakestämään kauan luisumatta. Tee Quick Stow:n käyttäminenhelpommaksi: Löysennä Quick Stow: ea, vetämällä runkoa ylös samallakun painat vipua alas. Kiinnitä Quick Stow painamalla runkoa alas samalla kunvedät vipua ylös.Jos peräpeilisi ei tullut varustettuna Quick Stow -laitteella, voittilata Quick Stow -pakkauksen (MGA052B6) Motorguide SuperCenter: istä.90-10235C21 11025SF

KEULAN KIINNIKKEEN ASENNUSaba1a. Vakio keulakiinnitysb. Suuria rasituksia kestävä, irtoava kiinnike ja jousi41 Valitse kiinnitysasento huolellisesti. Tarkista välys kaikissamoottorin asennoissa mukaanluettuina ajo- ja lukitusasennot.Muista varmistaa, että kaikissa moottorin asennoissa kannenyläosasta alaosaan on 5 cm tila ruuvien kiinnitystä varten.a. Alasasentonauha4 Käytä etumaisia kiinnitysreikiä, jotka menevät muovisenkärkikappaleen läpi ja takimmaisia kiinnitysalustassa oleviareikiä. Aseta kiinnike haluttuun asentoon ja käytä kiinnikkeenalustaa mallina. Käytä 6,5 mm poranterää kiinnitysreikienmerkitsemiseen. Poraa merkityt reiät kanteen 6,5 mmporanterällä 5 cm syvyyteen. Poraa jokainen kiinnitysreikä uudelleen 13 mm poranterällä.2 Pane kumiset kiinnityseristeet porattuihin reikiin. Asetaleveämpi puoli kiinnikkeen ulkopuolen suuntaan. Vain vakiokiinnike – Aseta alasasennon lukitusnauha takimmaisten kiinnitysreikien ja kumisten kinnityseris- teidenväliin. Aseta Velcro-puoli alaspäin kannella ja solkikappaleveneen ulkopuolen suuntaan.2 Asennus on helpompi, jos moottori irrotetaan kiinnikkeestä löysentämällä kiristysnuppia, joka sijaitsee kiinnikkeen etuosassa. Aseta kiinnike eristimille ja kohdista reiät. Asenna kaksipidempää ruuvia etureikiin ja kaksi lyhyempää ruuviatakareikiin. Kiristä kaikkia kiinnitysruuveja kunnes kumieristimetalkavat puristua kokoon. Kiristä kiinnitysruuvit uudelleen parinensikäytön jälkeen.a**VINKKI: On tärkeätä, että kiinnike on upotettu eristimiävasten ennen kuin ruuvaat sen kanteen. Jos se ei oleupotettu, vaikeutat kiinnikkeen asennusta sitä ruuvattaessa,sitä on silloin vaikeata tai mahdotonta avata. Kun se onasennettu, kiinnikkeen pitäisi lukita varmasti siten, ettäsalvan tapit ovat tasaisesti salvan kanssa ja avautuvatvetämällä kevyesti köysikahvasta.3a. Kärkikappale3 Kiinnitä kärkikappale pussissa olevilla kahdella ruuvillaristipääruuvitaltan avulla.SF690-10235C21 1102

KEULAN KIINNIKKEEN TOIMINTASäädä ohjauskitkaa: (Vain käsikäyttöiset moottorit.)ad21a. Syvyydensäätökaulusb. Ohjauksenkitkasäätönuppibcc. Ovinuppid. Irtoavat ohjauskitkanupit2 Löysennä ohjauksen kitkasäätönuppia kunnes moottorinakseli liukuu vapaasti.Säädä moottorin syvyyttä:(Vain käsikäyttöiset moottorit.) Aseta syvyydensäätökaulussiten, että potkurin lavat ovat 15 - 30 cm alle vedenpinnan.(Vain jalkakäyttöiset moottorit) Löysennä saranoidun ovennuppia ja säädä moottorin korkeus siten, että potkurin lavatovat 15 - 30 cm alle vedenpinnan.Säädä irtoavia nuppeja kiinnikkeen sivulla, jottamoottori irtoaa kohdatessaan vedenalaisia kohteita.Älävoitele irtoavaa kahvaa tai kiristä sitä liikaa!VAROITUSUistelumoottoria on kohotettava ja alennettava hitaastiköyden avulla vene- ja moottorivaurioiden välttämiseksi. Vältä saattamasta varvasta tai sormea kiinnikkeen puristukseen pitämällä kädet ja jalat poissamekanismin lähettyviltä kiinnikettä ulostyönnettäessätai sisäänvedettäessä.ERITYINEN VAKIOKEULAA KOSKEVA HUOMAUTUS: Onnormaalia, että keulan varret kaareutuvat hiukan ulospäinja taipuvat, kun moottori pannaan lukitusasentoon.Kiinnitys on suunniteltu tällä tavoin, jotta uistelumoottorinpaine säilyy vaikeissa vesiolosuhteissa.Nosta moottori vedestä1 Kun haluat kohottaa kalastusmoottorin vedestä lukitusasentoon, vedä köysikahvasta ja kohota moottoria kunnes seon alhaalla lukitusasennossa.Laske moottori veteenKun haluat laskea moottorin veteen lukitusasennosta, nostamoottori ylös vetämällä köysikahvasta ja laske moottori veteen.90-10235C21 11027SF

KÄYTTÖSuunnanosoitinNopeussäätö4153a3b23c2, 3, 42 Jalkakäyttöisen moottorin nopeutta voidaan säätää jalallapyörittämällä jalkapolkimen nopeudensäätnuppia haluttuunnopeuteen. Nopeudensäätö on joko 5 nopeutta taijatkuvasäätöinen, moottorimallsitasi riippuen. 5-nopeuksisenmoottorin nopeudensäätönuppi on numeroitu 1:stä 5:een jaantaa sinun valita edeltäkäsin asetetun nopeuden.Jatkuvasäätöisen nopeuden nopeudensäätönuppi mahdollistaa portaattoman nopeudenvalinnan.1abcVakio/Lyhytaikainen/Korkea ohitus3 Tämä 3-asentoinen kytkin mahdollistaa jatkuvan, lyhytaikaisen säädön ja korkeanopeuksisen ohituksen.3a Tämä mahdollistaa, että moottori voi käydä jatkuvastiOn/Off (päälle/pois) kytkintä käyttämättä.a. Suoraan eteenpäinb. Oikea käännösc. Vasen käännös3b Tämä mahdollistaa, että moottori aktivoituu On/Off(päälle/pois) kytkimellä.3c Tämä mahdollistaa automaattisesti täyden työntövoiman, kun on/off (päälle/pois) kytkin aktivoidaan.VAROITUS4 On/Off kytkin sijaitsee jalkapolkimen sivulla. Aktivoi moottoriÄlä käytä yksikköä, kun se ei ole vedessä. Pysy poissapotkurin lähettyviltä. Pyörivä potkuri voi aiheuttaahenkilövamman.painamalla kaltevaa kytkinpaneelia.Pysyvä kiinnitys1 Saat suuntatietoja vain vilkaisemalla. Paina jalkapolkimenkantaosaa, kun haluat ohjata venettä vasemmalle. Painajalkapolkimen teräosaa, kun haluat ohjata venettä oikealle.55 Määrittele minne haluat kiinnittää jalkapolkimen. Asetajalkapoljin haluttuun paikkaan. Käytä 3 mm poranterää ja ajapora reikien läpi jalkapolkimen alustan kulmiin ja veneenkanteen. Käytä neljä (4) nro 8 x 2" ruuvia, aja ruuvit reikienläpi jalkapolkimen alustaan ja lujasti veneen kannen reikiin.(Katso yllä olevaa kaaviota.)SF890-10235C21 1102

TOUR ES UISTELUMOOTTORITPainolevyn asennusVIIMEISTELYJalkapolkimen kiinnitys kanteenaaa. AsennusreiätAinoastaan SW- ja FW- mallit.Jos aiot asentaa jalkapolkimen pysyvästi, kaksi reikää onvalmiina kannessa, joita käyttäen voit ruuvata polkimen kanteen.Nämä reiät sijaitsevat polkimen oikealla ja vasemmalla puolellapoljinalustassa. Reikiin sopii sileäpäinen nro10, puuruuvi.Jos mieluummin haluat siirtää jalkapoljinta eri paikkoihinveneen kannella, sinun asennettava painolevy, jotta jalkapoljinpysyy varmasti paikoillaan.Jos haluat ostaa painolevysarjan MotorGuide uistelumoottorille,ota yhteys MotorGuide Super Center:iin. Tilaa: Weight Plate Kit(Painolevysarja), osanumero MLP312315. Ohjekirjasi takanaon lähimmän Super Center:in osoite tai mene kotisivullemme:www.motorguide.com.Jalkapolkimen vastuksen säätöaba. Säätömutterib. Pidätinkuularuuvit – Älä säädäVAROITUSÄlä säädä pidätinkuularuuveja. Ne säädetään tehtaallasiten, että polkimen keskusasennolla on paras kosketus.Poljinvastuksen asetuksen tarkoituksena on saada poljintuntumaan sellaiselta kuin haluat sen tuntuvan. Voit säätääkytkinmekanismin muuttamaan polkimen lujuutta. Polkimenvastusta voi muuttaa käyttämällä ristipääruuvitalttaa ja 13 mmavainta Tämän säädön voit suorittaa keinuttamalla polkimenkantaosaa alas ja joko kiristämällä tai löysentämällä polkimenalla olevaa säätömutteria. Polkimen pitäisi toimia tasaisestitakertumatta kiinni tai luistamatta.Polkimessa on keskuspysäytysasento, jonka voit tunteavaihdellessasi päästä päähän. Tämä aikaansaadaan kuvassanäytetyillä pidätinkuularuuveilla. Ne asetetaan tehtaallaantamaan maksimipaineen tälle toiminnolle ja niitä ei pidäsäätää kentällä.90-10235C21 11029SF

Lyhytaikaisten painikkeiden valintaOMINAISUUDET JA KÄYTTÖaeaba. Aktivoi painamalla ja pitämällä painike/painikkeet alhaallab. Paina ja vapauta kolme kertaadbcMolemmat lyhytaikaiset painikkeet on ohjelmoitu aktiiviseksitehtaalla. Tour ES antaa käyttäjän valita aktivoiduksi jommankumman tai molemmat lyhytaikaiset painikkeet. Jos haluat vainyhden painikkeen olevan aktiivinen. Kun käyttäjä ohjelmoiainoastaan yhden painikkeen aktiiviseksi, toinen painike onautomaattisesti deaktivoitu.f Lyhytaikaisen painikkeen valinta:Paina ja pidä alhaalla sitä lyhytaikaista painiketta, jonka haluatolevan aktiivinen, paina ja vapauta Constant (jatkuva) painikekolme kertaa, vapauta sitten kaikki painikkeet. Aktivoi molemmat lyhytaikaiset painikkeet seuraavasti:Paina ja pidä alhaalla molempia lyhytaikaisia painikkeita, painaja vapauta Constant -painike kolme kertaa, vapauta sittenkaikki painikkeet.ghija. Kantaosa/Teräosa - käyttöinen servoasetuspoljinb. Stow/Run (Lukitus/Ajo) painikec. Constant on (Jatkuvastipäällä) -painiked. Nopeuspyöräe. Valittavat lyhytaikaisetpainikkeetf. Valaistu suunnanosoitinSF10g. Ulkopuolinen ruostumatonteräsputki ja runkoh. PinPoint partner merkki(*määrätyt mallit)i. Akkukaapelij. *Yhdistetään valinnanvaraiseen Pinpointkaikuluotauskuvanäyttöön90-10235C21 1102

UISTELUTILAN VALINTAAuto ON/OFF (Automaattinen päälle/pois) – Tour ES kytkeeitsensä PÄÄLLE, kun se pannaan ajoasentoon ja kytkee POISpäältä, kun se pannaan lukitusasentoon. Käyttö ei milloinkaanole ollut yhtä yksinkertaista. Laske moottori veteen (ajoasento)ja ala kalastaa. Kun olet päättänyt lopettaa, paina STOW painiketta, joka asettaa moottorin kiinnikekiskolle ja vetää sentakaisin veneeseen ja kiinnikkeeseen.eSE Moottorisäätö – Tour ES hyödyntää viimeisintä mikroprosessoriteknologiaa moottorin suorituskyvyn valvom-iseen javaurion estämiseen kaikilla nopeuksilla. Voit ajaa sitä kaislikossatäydellä teholla tai hyödyntää maksimityöntövoimaa pidemmänaikaa. Smart Electronics (Älykäs elektroniikka) estää moottoriakuluttamasta liikaa tehoa, mikä säästää akun varausta ja suojaamoottoria ylikuum-ennusta vastaan. Tuloksena on erinomainentyöntövoima tarvittaessa ja akun kestoikä pitenee kalastusmatkojasi varten.dbcStraight Line Steering (Suoran linjan ohjaus) – Jalkapolkimessa on keskuslukitusasento, joka on kalibroitu vetämäänvenettä s